Welkom op de Hoofdstraat te Schiedam

Ik heb een aantal artikelen geschreven over de geschiedenis van de Hoofdstraat

Deze artikelen zijn te downloaden via onderstaande links

 

Oktober 2010

Dit artikel gaat over de historie van het bovenste deel van

de Hoofdstraat vanaf ca 1757 tot 2010

Geschiedenis A4.pdf


Mei 2011

Dit artikel gaat over een kolfbaan anno 1799 achter het woonhuis

Hoofdstraat 187 en over snuifmolen de Morgenzon

Artikel in Plantagekrant.pdf


Juli 2011

Dit artikel gaat over de vroege jaren van de Hoofdstraat in de periode 1600-1750.

In 1600 worden 20 erven uitgegeven ten zuiden

van het terrein van de steenplaats

Hoofdstraat Schiedam early years.pdf


Oktober 2011

Dit artikel gaat over nijverheid aan de Hoofdstraat vanaf

de 17e eeuw, van scheepstimmerlui tot jeneverbonzen.

Op het terrein van firma Nolet was tot ca 1780

het voorname landhuis Belle-Vue gelegen

Herrie ophouden.pdf

Eveneens verschenen in Scyedam, maart 2014

Kan die herrie niet ophouden Scyedam 2014-1.pdf


Februari 2012

Dit artikel gaat over snuif- en trasmolen De Morgenzon (1780-1810),

die vermoedelijk rond de plek van de Noletmolen moet hebben gestaan

Die molen die wieck in de wind.pdf

Eveneens verschenen in Scyedam, december 2013

Molen die wieck in de wind Scyedam 2013-4.pdf

 

Mei 2012/2013

Dit artikel gaat over de historie van stadspark de Plantage (1767)

"Cieraad der stad Schiedam"

de Plantagie.pdf

Eveneens verschenen in de Jubileumeditie Plantagekrant van mei 2013

Plantagie cieraad der stad Schiedam.pdf

 

Mei 2014

Plantagebewoners van weleer, de familie Loopuyt

Plantagebewonersvanweleer_Plantagekrant_mei2014_lr.pdf

 

September 2014

Plantagebewoners van weleer, de familie Rijnbende

Plantagekrant_Rijnbende.pdf 

 

November 2014

Plantagebewoners van weleer, de famile Den Beer

Plantagekrant_nov_2014 14.pdf

 

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Hans van Broekhoven